Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat